2015. március 28., szombat

Békéssámson új templomát felszentelték

"Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!"
        /Reményik Sándor 1925./A mai napon megadatott, hogy részt vehettem a templomszentelésen Békéssámsonon. Az öröm számomra kimondhatatlan, mivel ez az én kis szülőfalum, ahol részesültem a keresztség szentségében.
A falu korábbi katolikus templomát az 1950-es években bontatták le pártutasításra, hogy a helyét a TSZ gépállomása foglalhassa el. A "szent maradék" katolikus közösségnek ezek után az iskola kápolna állt rendelkezésére a hitélet gyakorlásához.Miért fontos nekem Békéssámson, mint szülőfalum? 
Hét nappal születésem után - köszönhető szüleimnek és keresztszüleimnek - az első utam a sámsoni szülőotthonból az iskola kápolnába vezetett, hogy részesüljek a keresztség szentségében, melyet Tátrai Gábor (szétszóratott) ferences atya szolgáltatott ki. Tehát előbb jártam a kápolnában/templomban, mint a földi otthonomban :) !
A földi életem ily módon való indulása örökre meghatározta életem további alakulását és irányvonalát.
Igazi ajándék lenne számomra, ha az örök hazába való költözés a templomból indulhatna el... 

Az új templom is Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása Erzsébetnél) tiszteletére lett felszentelve, mint elődei. Ez egy nagyon szép folytonosság! 
A templom felszentelést Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök végezte. 
A szentmise végén Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondott köszöntőt.

Egy igazán megható esemény is történt: egy helyi lakos az 50-es években lebontatott templomnak a kulcsát megőrizte és ezt most felajánlotta, hogy jelképesen püspök úr adja át  Nagy Ferenc plébánosnak az új templomkulcs átadása előtt.
Ekkor jutott eszembe, hogy ma van Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító születésének 500. évfordulója. Tudjuk, hogy Teréz sok megpróbáltatás közepette munkálkodott a kármelita rend megújításán fáradhatatlanul. Kívánom, hogy a ma felszentelt békéssámsoni templom sok évszázadig álljon a hitélet rendelkezésére és az ott szolgálatot teljesítő atyák odaadóan szolgálják a lelkek javát és legyen a katolikus közösség egy fénylő lámpás. 
Amikor a lelkipásztor, a lelkipásztorral találkozik


Hoppá! :)


Békéssámsoniak vendégszeretete...


Nincsenek megjegyzések: