2009. december 25., péntek

Fohász

Antoine de Saint-Exupéry: FohászUram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek
 simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg,
 hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

2009. december 24., csütörtök

Szenteste


Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.
(Gal 4,4-5)

2009. december 23., szerda

Tiszteletreméltó

A médiából értesülhettünk róla, hogy XVI. Benedek pápa 2009. december 19-én délelőtt kihallgatáson fogadta Angelo Amato érseket, a Szentéavatási Ügyek Kongregációja prefektusát. A főpásztor a pápa elé terjesztett 21 rendeletet (dekrétumot), amelyek elismerik többek között két pápa - XII. Pius és II. János Pál - hősies erényeit. A kihallgatás során a Szentatya felhatalmazta a Kongregációt arra, hogy tegye közzé a 21 személy szenté- illetve boldogáavatására vonatkozó rendeleteket.
A dekrétum kihirdetése fontos szakasza a boldoggáavatási eljárásnak. Ettől kezdve a két néhai pápa neve mellett az "Isten Szolgája" (Servus Dei) címet a "Tiszteletreméltő" (Venerabilis) cím váltja fel.

II. János Pál pápa

Miért fontos ez számomra?
Mert reményeink szerint, rövid időn belül, olyan embert tisztelhetünk majd a boldogok (ill. szentek sorába) aki EGY VOLT KÖZÜLÜNK, KÖZÖTTÜNK ÉLT. Péter apostos 263. utódaként, két alkalommal is Ő JÖTT KÖZÉNK, magyarokhoz.

Külön ajándékként éltem meg, hogy 1991. augusztus 19-én egy egész napon át "kísérhettem" apostoli útján. Délelőtt Szombathelyen a repülőtéri szentmise előtt kézfogási távolságba kerülhettem vele, egy rövidke időre tekintetünk találkozhatott. ( Ilyen mély, tiszta tekintettel még soha nem találkoztam.) A Péter utóda által bemutatott szentmisén való részvétel fölemelő volt.

Kora délután a budavári Mátyás templomban lehettem, több száz fiatal és kevésbé fiatal társammal, akik a szerzetesi, papi hivatás kegyelme által Istennek adott életre, az életszentségre törekednek. Ma is hallom többek között legegyszerűbb mondatát: "NE FÉLJETEK ISTENT VÁLASZTANI, MELLETTE DÖNTENI!" Csodálatos volt ebben a légkörben a Szentatyával közösen végzett zsolozsma, melyben az imádkozó pápa állt előttünk úgy, hogy EGY VOLT VELÜNK.

Este 19 és 21 óra között szintén ott lehettem a Népstadionban, ahol több tízezer fiatallal találkozott. (Itt már nagyobb távolságba voltam.) A fiatalok lelkére egy fontos dolgot kötött, s idézte énekünket: "... legyetek TISZTÁK, HŐSÖK, SZENTEK ...!". (Milyen lenne hazánk, ha így élnénk???)

Ilyen, s ehhez halonló személyes tapasztalatok birtokában a halála pillanata utáni percekben (gondolom mint sokan mások) az alábbi kis fohászt ismételgettem és azóta többször is: II. János Pál pápa SZENT, járj közben értem(ünk)! 


II. János Pál pápa koporsója

2009. december 20., vasárnap

Advent negyedik vasárnapja

Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból: üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.
(Róm 13, 11-12)

2009. december 13., vasárnap

Advent harmadik vasárnapja

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van!
(Fil 4,4-5)

2009. december 7., hétfő

Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja

Szent Ambrus püspök leveleiből

Mindenki, aki vizet gyűjt a hegyekből, és azt magához vonzza, avagy merít e forrásokból, az maga is esőt kezd permetezni, miként a felhők. Töltsd el hát lelked mélyét, hogy nedves legyen a földed, és nyerjen vizet saját forrásodból is.

Aki így sokat olvas és meg is érti azt, az megteleik, és aki telve van, az másokat  is öntöz. Ezért mondja a Szentírás: "Ha tele vannak a felhők, esőt hullatnak" (Préd 11,3).

2009. december 6., vasárnap

Advent második vasárnapja

Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Fil 3, 20b-21

2009. december 2., szerda

A találkozás élménye

Mostanában van több időm, (sajnos-munkahely híján) nem kell állandóan rohannom, így szívesen beszélgetek ismerőseimmel. Az elmúlt hetekben többek szájából halottam ezt a mondatot: "Köszönöm, hogy meghallgattál!"
Amikor gyakorlatilag nem tettem semmit, csak JELEN VOLTAM az embertársam számára, akkor tudtam a legtöbbet adni. Félelmetes volt ez a tapasztalat számomra. Tudom, feledatom ezzel nem teljesítettem be. Ezeket az emberkéket tovább HORDOZOM a szívemben nehézségeikkel, fájdalmaikkal, küzdelmeikkel együtt.